Cara Pengeluaran KWSP untuk Membeli Rumah

Cara Pengeluaran KWSP untuk Membeli Rumah

Cara Pengeluaran KWSP untuk Membeli Rumah

Anda tidak mempunyai wang yang cukup untuk membayar deposit untuk pembelian rumah? Pengeluaran KWSP untuk pembelian rumah adalah dibenarkan pada bila-bila masa. Tak perlu tunggu sehingga umur pencen.

Untuk pengetahuan anda, pengeluaran ini hanya dibenarkan daripada Akaun 2 KWSP anda je tau. Anda boleh semak atau dapatkan penyata KWSP melalui online, di kiosk KWSP yang terdapat di sesetangah bank ataupun di cawangan KWSP berdekatan.

Kalau anda nak tahu camna cara pengeluaran KWSP untuk membeli rumah jom baca artkel ni dulu.

Tujuan Pengeluaran

 1. Ahli bertaraf Warganegara Malaysia ATAU Bukan Warganegara.
 2. Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan.
 3. Ahli masih mempunyai simpanan dalam Akaun 2 (minimum RM 500.00).

 

Syarat Pengeluaran

 1. Ahli membeli atau membina atas sebuah rumah kediaman (jenis banglo / teres / berkembar / apartment / kondominium / ’studio apartment’ / ‘service apartment’ / ‘townhouse’/ SOHO) atau rumah kedai dengan unit kediaman
 2. Ahli mengambil pinjaman perumahan daripada institusi yang dibenarkan bagi tujuan membeli atau membina rumah dengan mana-mana institusi pemberi pinjaman seperti berikut :-
 • Institusi kewangan yang dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
 • Kerajaan Pusat / Negeri atau lain-lain agensi kewangan kerajaan
 • Majikan ahli
 • Koperasi / syarikat kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia)
 • Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia
 • Pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP; ATAU
 • Secara tunai.
 1. Surat perjanjian Jual Beli adalah tidak melebihi tiga (3) tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP.
 2. Tidak pernah membuat Pengeluaran Perumahan; ATAU telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah pertama dan telah menjualnya atau melupuskan pemilikan dan kemudian membeli rumah kedua.
 3. Ahli ingin membeli rumah yang telah diperolehi secara sewa beli daripada pihak yang dibenarkan oleh KWSP.
 4. Ahli membeli tanah dan membina rumah di atasnya serentak secara pakej (tarikh perjanjian beli tanah dengan tarikh perjanjian bina rumah hendaklah dalam tempoh 6 bulan).
 5. Ahli tidak layak memohon sekiranya :-
 • Membeli tanah atau lot tapak rumah sahaja
 • Mengubahsuai, membaiki atau membuat kerja-kerja tambahan kepada rumah yang sedia ada
 • Pemilikan harta tidak melalui transaksi jual beli
 • Mengambil pinjaman berbentuk Overdraf
 • Membeli rumah ketiga
 • Membeli rumah di luar negara

Harga rumah dengan tambahan 10% daripada harga rumah; ATAU Semua simpanan Akaun 2.

 

Kaedah bayaran 

Bayaran pengeluaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank ahli dengan syarat :-

 • Ahli mempunyai akaun bank yang aktif dengan panel KWSP yang dilantik; DAN
 • Nombor pengenalan diri ahli adalah sama dengan rekod bank
 • Bayaran dibuat dalam matawang Ringgit Malaysia (RM)
 • Sekiranya bayaran tidak berjaya dikreditkan ke dalam akaun bank ahli, bayaran akan dibuat melalui Cek Jurubank.

 

Dokumen diperlukan 

 1. Borang Pengeluaran KWSP 9C (AHL)(D5)
 2. Salinan dokumen pengenalan diri (jika bukan pemegang Mykad)
 3. Maklumat Akaun bank (Ahli digalakkan membawa buku akaun bank / penyata akaun bank / salinan akaun semasa membuat permohonan pengeluaran)
 4. Borang KWSP 3 (pindaan) – jika pengecaman cap ibu jari gagal di kaunter / permohonan melalui pos

 

Dokumen Sokongan 

 1. Sila rujuk Senarai Semak Dokumen Pengeluaran Membina Rumah di laman web KWSP atau pejabat KWSP untuk semua dokumen yang diperlukan
 2. KWSP berhak meminta apa-apa dokumen tambahan dan menolak permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

 

Nota Amaran

 

Kegagalan Mengembalikan Amaun Yang Tidak Digunakan Bagi Maksud Pengeluaran.

Sekiranya pemohon tidak menggunakan bayaran pengeluaran bagi maksud pengeluaran dibuat, pemohon dianggap telah melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh dipenjarakan selama suatu tempoh yang tidak melebihi enam bulan atau didenda tidak melebihi RM2,000.00 atau kedua-duanya [Seksyen 58A, Akta KWSP 1991 (Pindaan) 2007].

 

Membuat Kenyataan Tidak Betul Atau Tidak Benar Atau Mengemukakan Dokumen Palsu.

Sekiranya pemohon memberi kenyataan yang tidak betul atau tidak benar atau mengemukakan dokumen palsu, pemohon dianggap telah melakukan kesalahan dan sekiranya disabitkan pemohon boleh dipenjarakan selama suatu tempoh yang tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya [Seksyen 59, Akta KWSP 1991 (Pindaan) 2007]

 

Pembelian Bukan Untuk Tujuan Kediaman.

Pengeluaran perumahan ini tertakluk kepada syarat dan prosedur semasa dan sekiranya mana-mana transaksi yang dikesan oleh KWSP yang melibatkan pindahmilik kurang daripada satu (1) tahun, KWSP berhak untuk menolak permohonan pengeluaran atas alas an ia mengandungi unsur pembelian bagi tujuan pelaburan dan bukannya bagi tujuan kediaman sepertimana keperluan Akta KWSP.

 

 

Leave a Comment

CommentLuv badge